Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie - J.S.A.

Naše balíky služieb zahŕňajú aj založenie jednoduchej spoločnosti na akcie prezývanej aj 1 Eurová spoločnosť. Ponúkané služby zahŕňajú aj poplatky za voľné živnosti ZADARMO, keďže zápis podávame elektronicky.

Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie "ALL INCLUSIVE" – 680 EUR

Tento spôsob je vhodný pokiaľ máte nejaké otázky ohľadne založenia j.s.a., alebo z iného dôvodu chcete navštíviť našu kanceláriu pred založením spoločnosti. Kedykoľvek pred alebo počas založenia spoločnosti navštívite sídlo našej spoločnosť a naši pracovníci Vám zodpovedia Vaše otázky ohľadne založenia jednoduchej spoločnosti na akcie

V cene založenia jedno eurovej akciovej spoločnosti (j.s.a.) je zahrnuté:
  • Cena za založenie jednoduchej spoločnosti na akcie obsahuje aj poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra, ktorý by ste pri klasickom podaní uhradili vo výške 300€.
  • Poradenstvo kedykoľvek pred alebo počas založenia spoločnosti navštívite sídlo našej spoločnosť a naši pracovníci Vám zodpovedia Vaše otázky ohľadne založenia j.s.a.
  • Vypracovanie všetkých podkladov pripravených našou partnerskou advokátskou kanceláriou potrebných pre založenie jednoduchej spoločnosti na akcie - Vy len podpíšete všetky potrebné dokumenty
  • Podanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra
  • Registráciu spoločnosti na Daňovom úrade k plateniu dane z príjmu


Ďalšie Vaše výdavky spojené so založením j.s.a.:
  • Spísanie notárskej zápisnice (približne 70 € pri základnom imaní spoločnosti 1 € )
  • Poplatky za vydanie živnostenských listov: 0 € za každú voľnú živnosť, 7,5 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť
  • Overenie podpisov (okolo 20 €)
  • Poplatky za registráciu akcií u CDCP (až po založení spoločnosti) - 130€ za vydanie ISIN a 150€ za registráciu akcií

Postup pre Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie:

Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie je možné popísať v niekoľkých krokoch.

Ako prvý krok je potrebné vybrať názov pre Vašu spoločnosť. Aj keď si myslíte, že ide o banalitu, je potrebné myslieť na to, že tento názov bude reprezentovať Vašu spoločnosť. Z tohto dôvodu je vhodné si názov dobre premyslieť. Názov spoločnosti j.s.a. musí končiť jedným z troch typy koncovky: j.s.a., akc. spol.. alebo celým názvom jednoduchá spoločnosť na akcie.

Pri výbere názvu je potrebné skontrolovať, či v online verzii Obchodného registra na adrese www.orsr.sk už nie je založená spoločnosť s rovnakým názvom. POZOR - na rozdiel v malých a veľkých písmenách, v čiarke alebo v koncovke sa neprihliada.

Druhým krokom pri založení spoločnosti je určenie predmetov podnikania. Zo zoznamu voľných, remeselných či viazaných živností je potrebné vybrať predmety podnikania, ktoré plánujete vykonávať. Aj tomuto kroku venujte dostatočnú pozornosť a zamyslite sa aj nad plánmi do budúcnosti.

Medzi povinné náležitosti pri zakladaní spoločností je aj preukázanie sídla spoločnosti. Najčastejšie je sídlom spoločnosti prenajatý kancelársky priestor. V poslednej dobe je veľkým trendom využívanie virtuálneho sídla, ktoré Vám ušetrí peniaze za prenájom drahších kancelárskych priestorov. Ako sídlo spoločnosti môžete určiť aj Váš dom alebo byt. Pri podávaní návrhu na zápis do Obchodného registra je potrebné doložiť podnájomnú zmluvu, príp. Vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, že súhlasí s umiestnením sídla spoločnosti v danej nehnuteľnosti..

Jednoduchej spoločnosti na akcie môže byť založená jednou právnickou osobou, alebo viacerými spoločníkmi právnickými ako aj fyzickými osobami. Základné imanie spolu musí byť len 1 €. Na rozdiel od s.r.o. pri jednoduchej spoločnosti na akcie je potrebné zriadiť rezervný fond ešte pred založením spoločnosti a to vo výške 10% zo základného imania.

Člen predstavenstva jednoduchej spoločnosti na akcie je osobou, ktorá je oprávnená konať v mene spoločnosti. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba a musí to byť osoba so štátnou príslušnosťou Slovenska, niektorého zo štátov EÚ alebo štátov OECD. V jednoduchej akciovej spoločnosti môže byť jeden, ale aj viacerí členovia predstavenstva. V prípade, že je členov niekoľko, zakladateľská zmluva určí spôsob ich konania v mene spoločnosti (teda či konajú každý samostatne alebo musia konať spoločne). Člen predstavenstva spoločnosti j.s.a. musí byť bezúhonný.
image

Registračné sídlo

Naša spoločnosť zabezpečuje v našich priestoroch registračné sídlo spoločnostiam, ktoré nepotrebujú mať vlastné kancelárske priestory.

image

Predaj firiem

Ponúkame Vám na predaj firmy, ktoré boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť.