Organizačná zložka zahraničnej osoby

Právnické osoby, ktoré majú svoje sídlo mimo územia Slovenskej republiky a chceli by na našom území podnikať a nechcú si zakladať s.r.o. ako pobočku, si môžu zriadiť organizačnú zložku spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky. V tom prípade môžu na našom území podnikať v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby.

Naša spoločnosť Vám ponúka kompletné zriadenie organizačnej zložky zahraničnej spoločnosti v Slovenskej republike na mieru.

Založenie organizačnej zložky "ALL INCLUSIVE" - 680 €

Všetky úkony potrebné k založeniu spoločnosti zabezpečia naši zamestnanci za Vás.

V cene založenia organizačnej zložky zahraničnej osoby je zahrnuté:
  • Odborne Vám poradíme počas celého procesu založenia organizačnej zložky
  • Vypracujeme všetky potrebné dokumenty k zriadeniu OZ
  • Vybavíme oprávnenia na činnosť organizačnej zložky, ktoré je voľnou živnosťou (remeselné a viazané živnosti, ako aj oprávnenie na výkon činnosti podľa osobitných predpisov dohodou)
  • Vypracujeme a podáme návrhu na zápis organizačnej zložky do obchodného registra,
  • Uhradíme súdny poplatok za zápis organizačnej zložky do obchodného registra (súdny poplatok už je v cene služby),
  • Zaregistrujeme organizačnú zložku na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb


Vaše ďalšie výdavky predstavujú iba:
  • Poplatky za vydanie živnostenských listov: 0 € za každú voľnú živnosť; 7,5 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť
  • Overenie podpisov (8 € na matrike, alebo cca. 13 € u notára)


Celý proces založenia organizačnej zložky trvá zvyčajne 10 - 14 pracovných dní.

V prípade potreby dokážeme zabezpečiť aj súdne preklady do slovenského jazyka:
  • cena prekladov nie je zahrnutá v cene služby
  • prekladať je potrebné iba písomnosti, ktoré sú vyhotovené v inom ako slovenskom, alebo českom jazyku - teda písomnosti v českom jazyku nie je potrebné prekladať


Charakteristika organizačnej zložky:
Všeobecne môžeme povedať, že organizačná zložka predstavuje zastúpenie zahraničnej osoby na našom území. Organizačná zložka nemá vlastnú právnu subjektivitu, zodpovedá sa materskej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za plnenie záväzkov. Riadi sa zákonodarstvom krajiny, v ktorej je organizačná zložka zriadená. Na čele organizačnej zložky je vedúci, ktorý koná v mene spoločnosti a všetky aktivity sa vykonávajú v mene spoločnosti, ktorá ju založila.

Organizačná zložka je priamo napojená na majetok zakladajúcej spoločnosti (materskej spoločnosti). V prípade insolvencie sa konkurz vyhlasuje priamo na zakladajúcu spoločnosť. Základné imanie sa v rámci organizačnej zložky nevytvára.

V deň zápisu organizačnej zložky do obchodného registra vzniká oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky, taktiež je organizačná zložka registrovaná aj na daňovom úrade Slovenskej republiky.
image

Registračné sídlo

Naša spoločnosť zabezpečuje v našich priestoroch registračné sídlo spoločnostiam, ktoré nepotrebujú mať vlastné kancelárske priestory.

image

Predaj firiem

Ponúkame Vám na predaj firmy, ktoré boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť.