Založenie s.r.o. - Požiadavky

Pred samotným podaním zápisu spoločnosti do Obchodného registra je potrebné absolvovať niekoľko dôležitých krokov a oboznámiť sa so základnými podmienkami, ktoré je potrebné splniť pre založenie s.r.o.

Názov

Veľmi dôležitým krokom je vybrať správny názov pre Vašu spoločnosť. Nezabudnite, že tento názov bude reprezentovať Vašu spoločnosť, preto výberu názvu venujte dostatočný čas. Na koniec názvu spoločnosti sa pridávajú tri typy koncoviek: s.r.o., spol. s r.o. alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Nezabudnite si skontrolovať, či v Obchodnom registri www.orsr.sk už nie je založená spoločnosť s rovnakým názvom (pozor rozdiel v malých a veľkých písmenách, v čiarke či v koncovke nerozhoduje), aby Vám nebol zamietnutý zápis.

Predmety podnikania

Pred samotným založením spoločnosti je veľmi dôležité ujasniť si, aké budú hlavné činnosti podnikania Vašej spoločnosti. Zo zoznamu voľných, remeselných či viazaných živností je potrebné vybrať všetky predmety podnikania, ktorými sa bude zaoberať Vaša spoločnosť. Aj tomuto kroku venujte dostatočnú pozornosť a zamyslite sa aj nad plánmi do budúcnosti.

Sídlo

Dôležitým znakom spoločnosti je jej sídlo. Pri podávaní návrhu na zápis do Obchodného registra je potrebné doložiť podnájomnú zmluvu, príp. Vyhlásenie vlastníka k sídlu. Sídlom spoločnosti môže byť Váš dom, byt či prenajatý kancelársky priestor. V našej ponuke však nájdete ponuku virtuálneho sídla, ktoré je veľmi vhodné pre podnikateľov, ktorí nepotrebujú kancelársky priestor a nechcú mať sídlo spoločnosti na adrese svojho bydliska.

Spoločníci

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť jeden alebo maximálne 50 spoločníkov. Všetci spoločníci ručia za záväzky spoločnosti obmedzene, t.j. iba do výšky svojho vkladu, ktorý musia zložiť vopred a musí byť spolu minimálne 5 000 eur. Vklad každého zo spoločníkov musí byť aspoň 750 eur.

Konatelia

Osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti t.j. štatutárnym zástupcom je konateľ. Konateľ môže, ale nemusí byť spoločníkom spoločnosti. Konateľ môže byť jeden alebo viacerí. V prípade, že je konateľov viac, spoločenská zmluva stanoví spôsob ich konania v mene spoločnosti (samostatne alebo spoločne). Konateľ spoločnosti musí mať čistý register trestov a musí to byť osoba so štátnou príslušnosťou niektorého zo štátov EÚ alebo štátov OECD.

image

Registračné sídlo

Naša spoločnosť zabezpečuje v našich priestoroch registračné sídlo spoločnostiam, ktoré nepotrebujú mať vlastné kancelárske priestory.

image

Predaj firiem

Ponúkame Vám na predaj firmy, ktoré boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť.