Predaj firiem

Ponúkame Vám na predaj firmy, ktoré boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Sú bez akejkoľvek obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie.

Zoznam Firiem na predaj

Po predaji firiem môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín. Firmy sú pripravené k okamžitému predaju so všetkými právnymi dokumentmi. Predaj firmy a zmena konateľa sú právoplatné dňom podpisu dokumentov.

Následný zápis ostatných zmien do Obchodného registra trvá len pár dní. Z právneho hľadiska nie je potrebné čakať na zápis zmien spoločníka a konateľa do Obchodného registra – tento zápis má už iba deklaratórny (potvrdzujúci) účinok.

Cena za predaj firiem je 499€

Všetky naše firmy s ručením obmedzeným na predaj majú nasledovnú štruktúru:
  • sú založené ako naše dcérske spoločnosti
  • majú jediného spoločníka a konateľa
  • majú úplne splatené základné imanie vo výške 5000€
  • sídlo spoločnosti je v Bratislave


Predávané firmy s.r.o. majú nasledovné predmety podnikania:
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  • počítačové služby

Pri každom predaji firiem garantujeme, že spoločnosť je bez právnych vád, nemá žiadne záväzky a že má splnené všetky daňové povinnosti.

Pri predaji firiem je možné predmety podnikania rozšíriť o nové predmety alebo zrušiť tie o ktoré nemáte záujem.

V našej cene je aj súdny poplatok za podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti do Obchodného registra.

UPOZORNENIE: od 1.10.2012 je potrebné pri predaji spoločnosti doložiť aj súhlas so predajom spoločnosti od Daňového úradu pre všetkých nových spoločníkov. Žiadosť stiahnete tu. Vyplnené tlačivo je potrebné zaniesť/zaslať na príslušný Daňový úrad podľa adresy trvalého pobytu spoločníka, ktorý vystaví súhlas do 3 dní, ak spoločník nemá daňové nedoplatky.
image

Registračné sídlo

Naša spoločnosť zabezpečuje v našich priestoroch registračné sídlo spoločnostiam, ktoré nepotrebujú mať vlastné kancelárske priestory.

image

Predaj firiem

Ponúkame Vám na predaj firmy, ktoré boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť.