Zmeny v s.r.o.

Našim zákazníkom ponúkame vykonanie zmeny v s.r.o. Naša cena zahŕňa odborné poradenstvo pri zmenách a následné vypracovanie podkladov pre vykonanie zmeny spoločnosti kdekoľvek na Slovensku. V cene sú zahrnuté zápis zmien do Obchodnému registra vrátane poplatkov za vykonanie zmien a ohlásenie zmien na Živnostenskom úrade.

Zmeny vieme zabezpečiť aj bez osobného stretnutia len na základe emailovej komunikácie a plnej moci.

Zmeny v s.r.o. - 139€ - 199€

Podľa náročnosti prípadu. Neváhajte nás kontaktovať s Vašimi požiadavkami a my Vám obratom zašleme cenovú ponuku.

Najčastejšie vykonávané zmeny:

 • zmena sídla
 • zmena obchodného mena
 • vymenovanie, alebo odvolanie konateľa
 • vymenovanie, alebo odvolanie prokuristu
 • prevod obchodného podielu (zmena spoločníka)
 • zmena osobných údajov konateľa, spoločníka, alebo prokuritu
 • zmena spôsobu konania konateľa
 • rozšírenie alebo zúženie predmetu podnikania
 • zvýšenie alebo zníženie základného imania
 • zmena základného imania zo Slovenských korún na Euro
 • zmena výšky vkladu spoločníka

Jedným podaním je možné zapísať viacero zmien, čím je možné ušetriť nemalé finančné prostriedky ako aj čas.

Ďalšie Vaše výdavky spojené so zmenou v s.r.o.:
 • Poplatky za vydanie živnostenských listov: 0 € za každú voľnú živnosť, 7,5 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť
 • Overenie podpisov (1,5 € na matrike, alebo 7 € u notára pre spoločnosť s 1 konateľom a spoločníkom)
image

Registračné sídlo

Naša spoločnosť zabezpečuje v našich priestoroch registračné sídlo spoločnostiam, ktoré nepotrebujú mať vlastné kancelárske priestory.

image

Predaj firiem

Ponúkame Vám na predaj firmy, ktoré boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť.