Výhody Založenia s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálová obchodná spoločnosť, ktorej základné imanie je tvorené vkladmi spoločníkov spoločnosti. Podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným má niekoľko výhod.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je u mnohých klientov a obchodných partnerov dôveryhodnejšia a podnikateľsky skúsenejšia. Jednou z veľkých výhod je určite to, že spoločnosť ručí len do výšky svojho majetku a majitelia ručia iba svojím vkladom, resp. do výšky svojho nesplateného vkladu, na ich súkromný majetok sa ručenie nevzťahuje.

Založenie s.r.o. "ALL INCLUSIVE"244 EUR

Naši pracovníci vypracujú všetky potrebné dokumenty a zašlú Vám ich na podpis. Prípadné otázky ohľadne založenia s.r.o. Vám radi zodpovieme telefonicky, emailom alebo na osobnom stretnutí.Výhody s.r.o.

Na Slovensku je narozšírenejšou formou podnikania práve spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá poskytuje viacero výhod. Vzniká väčšinou za účelom podnikania, ale slovenský právny systém dovoľuje, aby vznikla aj za účelom športovým, kultúrnym, či charitatívnym.

Jej výhody sú:
  • za záväzky spoločnosti sa ručí len do výšky základného imania
  • spoločnosť s ručením obmedzeným ako právnická osoba pôsobí dôveryhodnejšie oproti živnostníkovi
  • optimalizácia daňového a odvodového zaťaženia a iné.


Spoločnosť s ručením obmedzeným povinne musí vytvárať základné imanie v minimálnej výške 5 000 Eur, ak je spoločníkov viac, minimálny vklad jedného z nich musí byť 750 Eur. Momentálne stále platí, že základné imanie nie je potrebné reálne splatiť na bankový účet spoločnosti. Stačí, keď sa vypracuje

Vyhlásenie správcu vkladu o tom, že základné imanie bolo splatené v hotovosti. Koncom roku 2013 by sa toto malo zmeniť. Základné imanie bude potrebné reálne vložiť na bankový účet spoločnosti ešte pred založením spoločnosti, kde budú musieť byť viazané až do zápisu spoločnosti do Obchodného registra. Táto zmena v zákone skomplikuje a predĺlži celkový proces založenia spoločnosti.

Pri uvažovaní nad meno spoločnosti, treba brať na vedomie, že daný názov nesmie už existovať. Jednoducho sa to dá skontrolovať na stránke Obchodného registra Slovenskej republiky. Názov spoločnosti nesmie byť registrovaný ako ochranná známka. Zoznam ochranných známok, ktoré sú registrované nájdete na stránke Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Sídlo spoločnosti môže byť v rodinnom dome, byte, či nebytovom priestore. Nemusíte byť vlastníkom danej nehnuteľnosti, stačí, keď od vlastníka, prípadne vlastníkov budete mať ich súhlas. Mnohé spoločnosti využívajú službu virtuálneho sídla, pre zabezpečenie určitej prestíže spoločnosti.

S danou službou je spojené aj:
  • označenie schránky názvom spoločnosti
  • preberanie a úschova prijatej pošty
  • email a SMS notifikácia o prijatých listinách
  • iné služby podľa kritérii zákazníka


Výber predmetov podnikania je na Vašom zvážení, čomu sa chcete v rámci podnikateľskej činosti venovať. Živnoti sa delia na:
  • voľné – kde nie je potrebné dokladovať odbornú spôsobilosť
  • remeselné – kde je potrebné dokladovať odbornú spôsobilosť
  • viazané – kde je potrebné dokladovať odbornú spôsobilosť vyučenú v odbore
V prípade výberu remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebný súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do tejto funkcie.

Po procese výberu obchodného mena, sídla a predmetov podnikania sa musí spísať zakladateľská listina, ak je jediný zakladateľ, ak ich je viac podpisuje sa spoločenská zmluva, ktorá musí obsahovať náležitosti podľa Obchodného zákonníka.

Ďalšie dokumenty, ktoré sú potrebné pri založení spoločnosti sú vyhlásenie správcu vkladu, podpisový vzor konateľa a ak je jediný zakladateľ, tak vyhlásenie jediného spoločníka, o tom že nie je jediným zakladateľom vo viac ako dvoch spoločnostiach. Nakoľko podľa zákona fyzická osoba ako jediný zakladateľ môže mať maximálne tri spoločnosti. Taktiež už od 1.10.2012 je potrebný Súhlas správcu dane. Vzhľadom na to, že spoločnosť nemôže založiť osoba, ktorá má daňové nedoplatky.

Po vypracovní všetkých potrebných dokumentov je potrebné vybaviť Osvedčenie o živnostenskom oprávnení na Živnostenskom úrade, následne zápis spoločnosti do Obchodného registra a v neposlednom rade registráciu na Daňový úrad pre Daň z príjmov.

Proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je zložitý a zdĺhavý proces, preto naša spoločnosť ponúka komplexné založenie spoločnosti. Náklady na založenie spoločnosti pri využití našich služieb budú podstatne menšie. Poskytujeme taktiež službu virtuálneho sídla na viacerých adresách v rôznych obvodoch Bratislavy.
image

Registračné sídlo

Naša spoločnosť zabezpečuje v našich priestoroch registračné sídlo spoločnostiam, ktoré nepotrebujú mať vlastné kancelárske priestory.

image

Predaj firiem

Ponúkame Vám na predaj firmy, ktoré boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť.